IRChNUT
Електронний архів Чернігівського національного технологічного університету

Порівняльна характеристика «витрат» за національними та міжнародними стандартами

ISSN 2415-363X

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних розділах