IRChNUT
Електронний архів Чернігівського національного технологічного університету

Ринок фінансових послуг : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних розділах