IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Фінансовий ринок : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)