IRChNUT
Электронный архив Черниговского национального технологического университета

Фінансовий ринок : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

ISSN 2415-363X

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции