IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Теоретична механіка : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з розділу “Статика” для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня “бакалавр” галузі знань 19 “Архітектура та будівництво” напряму підготовки 192 “Будівництво та цивільна інженерія” усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Ситников, О. П.
dc.date.accessioned 2018-07-02T09:29:27Z
dc.date.available 2018-07-02T09:29:27Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/16804
dc.description Теоретична механіка : метод. вказівки до виконання розрах.- граф. робіт з розділу “Статика” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” галузі знань 19 “Архітектура та будівництво” напряму підгот. 192 “Будівництво та цивільна інженерія” усіх форм навчання / уклад. О. П. Ситников. – Чернігів : ЧНТУ, 2018 – 21 с. en_US
dc.description.abstract Дисципліна «Теоретична механіка» є нормативною і належить до циклу науково-природничої та професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” галузі знань 19 “Архітектура та будівництво” напрямів підготовки 192 “Будівництво та цивільна інженерія” Предметом вивчення дисципліни є найбільш загальні закони рівноваги матеріальних тіл, які перебувають в стані механічної взаємодії з іншими тілами. Відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики фахівц з промислового та цивільного будівництва «Теоретична механіка» є базовою для вивчення таких дисциплін, як «Опір матеріалів», «Будівельна механіка». Набуті знання та вміння застосовуються під час вивчення спеціальних дисциплін. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.title Теоретична механіка : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з розділу “Статика” для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня “бакалавр” галузі знань 19 “Архітектура та будівництво” напряму підготовки 192 “Будівництво та цивільна інженерія” усіх форм навчання en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record