IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Підготовка керуючих програм у системі DELCAM FeatureCAM : методичні вказівки до лабораторних занять з обов’язкової дисципліни «САПР верстатів та інструментів» для студентів за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)