IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Проектування корпоративної мережі : методичнi вказівки до курсового проектування з дисципліни "Комп'ютерні мережі" для студентiв спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)