IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Креативний менеджмент : методичні вказівки щодо змісту та організації самостійної роботи для магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація "Управління персоналом та економіка праці)

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)