IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Менеджмент : методичні вказівки до практичних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)