IRChNUT
Електронний архів Чернігівського національного технологічного університету

Основи менеджменту та управлінської діяльності : методичні вказівки до практичних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних розділах