IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Психологія управління : методичні вказівки до практичних робіт для студентів для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)