IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Соціальний менеджмент : методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи для студентів ступеню вищої освіти «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма: «Управління персоналом та економіка праці» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)