ISSN 2415-363X

Ukraine – EU. Innovations in Education, Technology, Business and Law

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Козинець, О. Г.; Толкач, А. М.; Веремієнко, С. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2018)
  Досліджено історію виникнення та розвитку ідеї легітимності державної влади у політико-правовій думці. На основі аналізу державно-правових вчень представників різних епох встановлено, що питання легітимності (законності, ...
 • Децюк, Т. М. (Чернігів : ЧНТУ, 2018)
  У публікації здійснено теоретичний аналіз поняття «позааудиторна робота». Розглянуто різні форми позааудиторної роботи зі студентами, які використовуються у Чернігівському національному технологічному університеті, ...
 • Перетятько, Ю. М. (Чернігів : ЧНТУ, 2018)
  В доповіді досліджено нормативно-правові акти, які регулюють взаємовідносини щодо електронного документообігу, які, умовно, поділини на дві групи: спеціальні та загальні.
 • Мельник, О. Є.; Мельник, А. І. (Чернігів : ЧНТУ, 2018)
  Розглядаються антиглобалізм і глобалізація як об’єктивні процеси, що знаходяться у діалектичній єдності і спрямовані, з одного боку, на збереження національно-культурної ідентичності окремих народів і держав та інтеграцію ...
 • Марущак, О. А.; Марущак, Н. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2018)
  Права людини як універсальнна цінність визначають межі свободи політики, політиків та державної влади. Міжнародно-правові акти про права людини розглядають державу як основний інструмент забезпечення ціх прав і закріплюють ...
 • Unknown author (Chernihiv : CNUT, 2018)
  The collection includes papers of the Fourth international scientific and practice conference «Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law». Leading research and practices on actual issues of collaboration between ...
 • Местхарм, О. А.; Кормільцина, С. Ю.; Яковенко, Т. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  The usage of slang and its employment in E-messages have been defined. The essence of slang language has been identified. The examples of slang words and expressions in the colloquial language have been given.