IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Методологія інтелектуальної власності : методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеню "магістр" спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)