IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Педагогіка вищої школи : конспект лекцій з дисципліни для студентів освітнього ступеню "магістр" спеціальності 193 2Геодезія та землеустрій" денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)