IRChNUT
Электронный архив Черниговского национального технологического университета

Педагогіка вищої школи : конспект лекцій з дисципліни для студентів освітнього ступеню "магістр" спеціальності 193 2Геодезія та землеустрій" денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции