IRChNUT
Електронний архів Чернігівського національного технологічного університету

Педагогіка вищої школи : конспект лекцій з дисципліни для студентів освітнього ступеню "магістр" спеціальності 193 2Геодезія та землеустрій" денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних розділах