IRChNUT
Электронный архив Черниговского национального технологического университета

Методологія наукових досліджень : методичні вказівки до практичних занять для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальності 051 "Економіка", освітньої програми "Економіка довкілля та природних ресурсів" денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции