IRChNUT
Електронний архів Чернігівського національного технологічного університету

Методологія наукових досліджень : тексти лекцій для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальності 051 "Економіка", освітньої програми “Економіка довкілля та природних ресурсів” денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних розділах