IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Організація виробництва : методичні вказівки до практичних занять, самостійної та дистанційної роботи здобувачів бакалаврського ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)