IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Кримінальне право України : методичні вказівки до самостійної роботи для підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)