IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Економічна теорія : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів денної і заочної форм навчання ОКР «Бакалавр», галузі знань 07 "Управління та адміністрування, спеціальності 075 "Маркетинг"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)