IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Методи і моделі регулювання розвитку національної економіки : метод. вказівки щодо самостійної та індивідуальної роботи для студентів і аспірантів всіх форм навчання спеціальності 051 "Економіка"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)