IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Менеджмент інформаційної безпеки : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки (спеціальність) 6.170103 "Управління інформаційною безпекою", 125 «Кібербезпека»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)