IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 081 «Право»

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Шпомер, А. І.
dc.date.accessioned 2019-05-07T12:35:09Z
dc.date.available 2019-05-07T12:35:09Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/17460
dc.description Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : метод. вказівки до семінар. занять для студентів спец. 081 «Право» / уклад.: А. І. Шпомер. – Чернігів : ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ, 2019. – 55 с. en_US
dc.description.abstract Основними завданнями вивчення дисципліни ― Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності‖ є ознайомлення з основними положеннями чинного законодавства, що регулює зовнішньоекономічну діяльність; оволодіння особливостями правового регулювання при здійсненні окремих зовнішньоекономічних операцій та порядком створення і функціонування вільних економічних зон; визначення ролі і місця державних та недержавних національних та міжнародних органів в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності; отримання вмінь та навичок, щодо законодавчого вирішення спорів, які виникають у цій сфері діяльності та діючу цивільно-правову, адміністративно-правову та кримінально-правову відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності; отримання вмінь та навичок, щодо правильного тлумачення та застосування вимог законодавства та інших нормативно-правових актів. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ en_US
dc.title Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 081 «Право» en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record