IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Прогнозування соціально-економічних процесів : методичні вказівки до лабораторних робіт і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 051 "Економіка" денної та заочної форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)