IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Технологія міні-виробництв : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)