IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Особливі порядки кримінального провадження : методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)