IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю : методичні вказівки до семінарських занять для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр за спеціальністю 081 «Право» спеціалізація «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» для денної та заочної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)