IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.) : у 2-х ч.

ISSN 2415-363X

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.) : у 2-х ч.

 

Recent Submissions