IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Прокуратура в Україні : методичні вказівки до семінарських занять для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форми навчання за спеціальністю 081 «Право» освітньо-професійної програми "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)