IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Тактика та методика розслідування злочинів у сфері службової діяльності : методичні вказівки до семінарських занять для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форми навчання за спеціальністю 081 «Право» освітньо-професійної програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)