ISSN 2415-363X

Ткаленко Наталія Валеріївна

Recent Submissions

 • Руденко, О. М.; Козюра, І. В.; Ткаленко, Н. В.; Іваницька, О. М.; Червякова, О. В.; Шевченко, А. Є.; Михайловська, О. В.; Гечбаія, Б. Н. (Київ : Кондор, 2016)
  Словник-довідник містить базові поняття про найбільш загальні і фундаментальні влас- тивості, відношення та зв’язки у сфері теорії та практики місцевого самоврядування. В основу формування даного словника покладено ...
 • Руденко, О. М.; Штурхецький, С. В.; Ткаленко, Н. В.; Михайловська, О. В. (Київ : Кондор, 2016)
  У навчальному посібнику розглядаються основні теоретичні та практичні аспекти функціонування комунікативного процесу в місцевому самоврядуванні України, досліджується історичний розвиток комунікації в громаді, аналізується ...
 • Руденко, О. М.; Козюра, І. В.; Ткаленко, Н. В.; Маргасова, В. Г. (Київ : Кондор, 2016)
  В навчальному посібнику висвітлюються питання сутності та основних понять місцевого самоврядування, історичні аспекти його становлення і розвитку, сучасні зарубіжні моделі місцевого самоврядування та практики діяльності ...
 • Руденко, О. М.; Шершньова, О. В.; Бакуменко, В. Д.; Філіпова, Н. В.; Ткаленко, Н. В. (Київ : Кондор, 2016)
  У словнику зібрані та упорядковані поняття про найбільш загальні і фундаментальні властивості, відношення та зв’язки у сфері діяльності і галузі науки публічного управління та адміністрування. В основу формування даного ...
 • Михайловська, О. В.; Ткаленко, Н. В.; Лілікович, П. В. (2020)
  Висновок: даному питанню слід приділяти більше уваги в умовах впровадження сучасних реформ державного управління на всіх рівнях, також необхідним є використання сучасних моделей управління змінами, що дозволять зменшити ...
 • Сафонов, Ю. М.; Ткаленко, Н. В.; Михайловська, О. В.; Михайловська, А. І.; Сапата-Буйде, А. (2020)
  The article describes the existing problems in the national system of interaction "doctor-patient", examines the main changes which take place in the field of health care in Ukraine, proves the need for the formation of ...
 • Ткаленко, Н. В.; Михайловська, О. В.; Войченко, Д. А. (2017)
  У статті досліджено існуючий стан зворотного зв’язку комунікаційного процесу в системі взаємодії «уряд-громадськість». Проведено аналіз звернень громадян України до влади шляхом подання електронних петицій. Досліджено ...
 • Ткаленко, Н. В.; Михайловська, О. В.; Воронко, А. О. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019)
  У статті вирішується питання формування ефективних публічно- управлінських відносин у сфері фізичної культури та спорту в Україні. Досліджуються теоретичні надбання, які стосуються управління, державного управління та ...
 • Ткаленко, Н. В.; Михайловська, О. В.; Татарчук, М. С. (2019)
  У статті досліджено рівні екологічної свідомості населення та типи сприйняття реальності, показники формування ефективної екологічної свідомості. Схарактеризовано поняття «сталий розвиток», наведено основні цілі сталого ...
 • Маргасова, В. Г.; Ткаленко, Н. В.; Шестаковська, Т. Л. (Чернігів: ЧНТУ, 2019)
  У статті проаналізовано досвід функціонування моделі інформаційно-комунікаційного забезпечення комерціалізації інновацій через створення спін-офф компанії. Виявлено проблеми комерціалізації інновацій. Обґрунтовані стратегічні ...
 • Ткаленко, Н. В.; Холявко, Н. І.; Гнедіна, К. В. (Чернігів, 2017)
  The article identifies the role of the higher education sector in the processes of information economy formation. The authors identify the directions of mutual influence of the subjects of higher education sectors and ...
 • Онишко, С. В.; Маргасова, В. Г.; Роговий, А. В.; Ткаленко, Н. В.; Коркоц, О. М.; Федоренко, А. Є.; Бобришев, Є. С.; Кодола, О. М. (ТПК „Орхідея”, 2015)
  У монографії комплексно розкрито концептуальні підходи та основні етапи дослідження тіньової економіки. Вдосконалено та систематизовано основні етапи тінізації економіки України. На основі комплексного аналізу досліджено ...
 • Маргасова, В. Г.; Роговий, А. В.; Ткаленко, Н. В.; Виговська, В. В.; Бакуменко, П. І.; Федоренко, А. Є. (ТПК „Орхідея”, 2014)
  У монографії комплексно розкрито теоретичні та методичні основи управління фінансовою санацією підприємств. Автори монографії, використовуючи напрацювання зарубіжних і вітчизняних вчених, висвітлили загальні питання ...
 • Михайловська, О. В.; Філіпова, Н. В.; Ладонько, Л. С.; Ткаленко, Н. В. (2016)
  У статті досліджено сутність та зміст дефініцій «управління», «державне управління», «публічне управління», «публічне адміністрування», проаналізовано їх витоки, чинники, що вплинули на появу та особливості трансформацій. ...
 • Косач, І. А.; Савченко, В. Ф.; Вдовенко, С. М.; Микитенко, В. В.; Кузьменко, Л. М.; Ткаленко, Н. В.; Мовчан, О. П.; Желдак, Я. Л.; Ладонько, Л. С.; Демешок, О. О.; Лимар, В. В.; Кунденко, А. В.; Лаптій, Т. М.; Філіппова, Н. В.; Старченко, Г. В.; Калінько, І. В.; Дорош, М. С.; Ітченко, Д. М.; Михайловська, О. В.; Карпенко, Ю. М.; Карпенко, Н. Л.; Клименко, О. М.; Полякова, О. В. (ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015)
 • Ткаленко, Н. В. (2012)
  В статті проаналізовано основні сучасні джерела фінансування науково-технічних робіт в Україні в цілому і за окремими регіонами. Визначено основні проблеми існуючої системи фінансування наукової діяльності в країні.
 • Ладонько, Л. С.; Ткаленко, Н. В. (2011)
  В статті визначено сутність поняття інноваційного ресурсу країни. Проаналізовано складові інноваційного ресурсу України і проблеми його формування. The sense of state innovative resource was defined in the article. The ...
 • Маргасова, В. Г.; Ткаленко, Н. В. (2010)
  У статті розглянуто сутність фінансової безпеки регіону, передумови її формування та система забезпечення. Оцінено проблеми фінансової безпеки регіонів та визначено основні аспекти реалізації фінансової безпеки на регіональному ...
 • Ткаленко, Н. В.; Маргасова, В. Г. (2011)
  В статье раскрыта сущность методологии форсайта, предложено использование данной методологии для формирования эффективной структуры инновационного ресурса Украины. Рассмотрены этапы формирования технологической карты ...
 • Ткаленко, Н. В.; Федорченко, В. В. (Чернігів : ЧДІЕУ, 2011)
  Розглянуто особливості підготовки студентів-економістів у вищих навчальних закладах України. Визначено основні проблеми сучасної бізнес-освіти в Україні.

View more