IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Сучасна теорія і практика управління якістю : методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” для спеціальності 274 "Атомобільний транспорт" освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)