ISSN 2415-363X

Гаценко І. О.: наукові статті

 

Recent Submissions

 • Гаценко, І. О. (Вінниця : ТОВ Фірма "Планер", 2013)
  Завдання статті – проаналізувати останні дослідження, що їх присвячено проблемі мотивованості мовного знака, запропонувати нову структуру семантичного поля «звук» з урахуванням розмаїтості підходів і критеріїв у створенні ...
 • Гаценко, І. О. (Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013)
  Статтю присвячено актуальній науковій проблемі – мотивації мовного знака в сучасному мовознавстві. Розглянуто поняття «звукосфера» в сучасній лінгвістиці. З урахуванням розмаїтості підходів і критеріїв у створенні класифікації ...
 • Гаценко, І. О. (Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013)
  Статтю присвячено актуальній науковій проблемі – мотивації мовного знака в сучасному мовознавстві. Розглянуто поняття звуконаслідування в сучасній лінгвістиці, зазначаються риси, що дозволяють виділити звуконаслідування ...
 • Гаценко, І. О. (Чернігів : ЧНПУ, 2013)
  У статті розкрито поняття мовної особистості, мовного виховання, комунікативної компетенції, зазначені основні аспекти культури мовлення. Визначені особливості формування мовної особистості студента