ISSN 2415-363X

Шпомер Т. О.: доповіді, тези доповідей