ISSN 2415-363X

Browsing Киселиця Світлана Володимирівна by Title

Sort by: Order: Results:

 • Єрмоленко, М. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  ХХ століття принесло революційні зміни в багато сфер людської діяльності. Зміна парадигм в науці, неймовірне прискорення технічного прогресу, ламання традиційних цінностей і уявлень про світ неминуче відбилися в художній ...
 • Усов, І. А.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Наразі переважають діонісійські тенденції, але без того смислового навантаження, яке у нього вкладав Фрідріх Ніцше: «людське стало занадто людським». Що ж стосується елітарної культури, то тут відслідковується поліфонія ...
 • Гавриш, Н. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Григорій Сковорода– одна з найбільш таємничих та не до кінця вивчених постатей в українській філософії. Саме його називають «мандрівним філософом», оскільки він цінував свободу і саме під час мандрівок, він пізнавав себе ...
 • Гречка, О. М.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Практика спостережень за продуктивними силами та виробничими стосунками показує, що психофізіологічний стан оператора зварювального виробництва неабияк впливає на процес і результати праці. Перевантаження у вигляді фізичних ...
 • Якушкін, Т. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Найпоширеніша модель традиційних сімейних стосунків у сучасному світі втрачає актуальність, оскільки вона має очевидні негативні наслідки, які впливають і на подружжя, і на дітей. Запропонована модель рівних сімейних ...
 • Черевко, А. І.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Філософія має такий значний вплив на господарсько-економічний сегмент суспільства навіть зараз, тому що саме вона створює можливості для детального вивчення, розуміння та остаточного осмислення цих надскладних базисних ...
 • Меліхов, І. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Важко переоцінити роль The Beatles у культурному та соціальному розвитку західного світу. Четверо музикантів з Ліверпуля – Джон Ленон, Пол Маккартні, Рінго Стар та Джордж Гарісон – змогли за короткий час перевернути світове ...
 • Киселиця, С. В. (Київ: Стилос, 2012)
  У статті йдеться про світоглядну значущість віри в українській екзистенціально-антропологічній традиції. Обґрунтовується ідея ментальної різновекторності як виміру загальнолюдських цінностей у вітчизняному соціокультурному ...
 • Киселиця, С. В. (Київ, 2013)
 • Киселиця, С. В. (2015)
  Статтю присвячено пошукові ефективних методів поєднання індивідуальних та загальнолюдських цінностей в українській філософії. Йдеться про гуманітарну націленість будь-якої науки та нагальну необхідність розповсюдження її ...
 • Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Віра у визначальну роль загальнолюдських цінностей у людському житті має розглядатися як консолідуючий мотив, що покладає на себе гуртуючу роль в одухотворенні соціуму. Оскільки сутність духовності не стільки екзистенціальна, ...
 • Балика, Б. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Основною причиною, яка перешкоджає планомірному розвитку соціальної сфери, полягає не так у дефіциті фінансових ресурсів, як у відсутності ефективної системи управління. Недооцінка фактора управління повсякчас призводить ...
 • Киселиця, С. В. (Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012)
  У статті досліджується світоглядна значимість віри як екзистенційної реальності на українському підґрунті, двовір’я визначається не як релігійний, а культурний чи-то ментальний феномен. Автор прагне тлумачити проблематику ...
 • Мекшун, В. С.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Перед сучасним людинознавством логічно постають питання: як поєднати Людину і «Цифру» для їх органічного співіснування, адже цифровізований світ зможе існувати без Людини, але чи матиме він сенс? Чи не знищить «Цифра» свого ...
 • Коваленко, С. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Упродовж усієї історії існування людство знаходиться у постійному пошуку оптимальних форм державного устрою, територіальної організації, які б відповідали не лише потребам політичної еліти, а й запитам суспільства. Де ...
 • Здор, Я. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Проаналізувавши статтю, можна зробити висновок – якщо хочете зробити своє життя щасливим, рішення мудрими, бути здоровими і повністю реалізувати свій потенціал – почніть вивчати природу Інь-Ян. Це основа, на якій будується ...
 • Рослік, О. А.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Швидкий розвиток засобів масової комунікації, особливо візуальних, створення та широке розповсюдження персональних комп’ютерів, побудова інформаційних зв’язків глобального характеру, розробка новітніх технологій, розширення ...
 • Буряк, А. П.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  В сучасній філософії не тільки присутні екзистенціальні мотиви, але й сам екзистенціалізм, наразі, зазнає потужного розквіту.
 • Киселиця, С. В. (Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013)
  У статті йдеться про світоглядну значимість феномену віри як особливої одухотворюючої реальності в умовах колізій сучасного світу. Визначається її статус специфічної екзистенціальної діяльності в межах розбудови ...
 • Дідовець, К. А.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Перехід до екологічного підприємництва може стати кроком до вирішення цілої низки екологічних проблем. Це допоможе сповільнити темпи глобального потепління, зменшити кількість викидів шкідливих газів в атмосферу, знизити ...