IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Browsing Киселиця Світлана Володимирівна by Title

ISSN 2415-363X

Browsing Киселиця Світлана Володимирівна by Title

Sort by: Order: Results:

 • Лабута, А. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Детально ознайомившись з філософським підґрунтям поняття «толерантність» та проаналізувавши його історичні модифікації, можна зробити наступний висновок: феномен толерантного світовідношення формувався упродовж багатьох ...
 • Мотуз, В. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Акцентую увагу на впливовості як постаті Миколи Гоголя, так і його філософської творчості на українську духовну культуру. Вважаю, що саме він відкрив світові надзвичайно потужне джерело інформації про Україну та українців, ...
 • Борзіхіна, А. М.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Проведене дослідження дозволило, крім нових рис економічних пріоритетів для вітчизняного соціального суб’єкта, виявити також й нові риси його ментальності, основи суспільної свідомості, адаптованої до радикальних змін ...
 • Кухаренко, С. І.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Сучасники В’ячеслава Казимировича Липинського вважали його утопістом за палке прагнення духовно відродити українську націю і створити незалежну Українську Державу. Деякі дослідники його філософської спадщини стверджували, ...
 • Кубліцька, О. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Цифрова трансформація як явище та закономірний процес проникнення інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у соціальну структуру суспільства, дозволяє розвивати цифрове суспільство, спричинюючи перехід суспільства ...
 • Киселиця, С. В. (Київ: «Видавництво «Гілея», 2015)
  Статтю присвячено аналізу феномену віри, що розглядається як мудрий, продуктивний вихід за межі проблемної життєвої ситуації і є символом внутрішньої сили, а відчай – замкненість в її межах та символ антропологічної ...
 • Шак, А. І.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Мудрість ще з давніх часів користується великим авторитетом в людському суспільстві, тому мудрість як суспільне явище завжди була в полі зору як самих філософів, так і науковців в цілому. Актуальність даної теми і на даний ...
 • Ткачук, Д. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Сьогодні людство вступило в інформаційну епоху, коли кожному з нас слід навчитися самовдосконалюватися. Виклик часу пов’язується передусім з освітою: наскільки вона здатна продукувати культурно і морально розвинену людину, ...
 • Пікуль, Є. Ю.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Проблема походження людини була і є однією з основних проблем філософії. Одним із найважливіших напрямків її вирішення залишається теорія еволюції, в якій формуються доказові концепції через наукове осягнення співвідношень ...
 • Киселиця, С. В. (Новосибирск: ООО агентство «СИБПРИНТ», 2013)
  Статья посвящена исследованию мировоззренческих оснований веры как особой духовной реальности. Очерчиваются специфические формы её деятельного осуществления в рамках созидания культурно-антропологического пространства. ...
 • Арищенко, Ю. І.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Відтак, основна соціально-психологічна настанова керівника має бути зосереджена на тісній співпраці з людьми для чіткого визначення цілей і встановлення найкращого способу їх колективного досягнення. Успішний менеджер ...
 • Захарченко, Д. С.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  З поглибленням науково-технічного прогресу ця галузь філософських пошуків, безперечно, буде оновлюватися змістовно, так би мовити, змінювати своє обличчя. Отже, новітня доба закономірно стає часом найактивнішого розвитку ...
 • Зуб, І. М.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Розвиток ідеології соціального здоров'я вимагає від кожної людини переосмислення своїх особистісних якостей: підтримувати ті, які сприяють цьому і відмовитися від тих, які гальмують цей інтеграційний процес. Тож, усвідомлення ...
 • Тертишник, Г. С.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Пошук альтернативних паливно-енергетичних джерел – тема, яка надзвичайно хвилює людство кілька останніх десятиліть. Причини такого інтересу – поступове і неминуче виснаження ресурсів планети, рахунки за електроенергію і ...
 • Куц, Є. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Безперечно, розвиток економіки це важливий процес для загального блага всього людства. Перехід від лінійної економіки до кругової дозволить значною мірою позбутися негативних наслідків впливу запланованого застарівання ...
 • Хоменко, К. Ю.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Лінгвістична філософія займає вкрай важливе місце у світовій культурі. Побутова мова, вочевидь, є основою та опорою не тільки для кожної свідомої людини, а й всього народу, який розвитком мовленнєвої культури демонструє ...
 • Хоменко, К. Ю.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Необхідною умовою для розбудови та розвитку будь-якої держави є формування національної свідомості, самосвідомості та ідентифікації громадян. Адже лише особистості, які відчувають себе частинкою якогось етносу, можуть ...
 • Киселиця, С. В.; Бокач, В. Є. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Надважливим чинником успішної розбудови громадянського суспільства є правова компетентність її громадян. Для України, яка лише три останні десятиліття змогла повернутись до творення суверенної держави, це завдання є вкрай ...
 • Кравченко, А. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Необхідність вирішення проблеми демаркації була обумовлена науково-технічним прогресом та динамічним розвитком науки протягом останніх століть. Саме тому дослідження проблеми демаркації є одним із центральних та найамбітніших ...
 • Сябро, А. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  В основу сучасної наукової картини світу, зокрема діалектико-матеріалістичного її тлумачення, покладено тріаду ідей. Перша з них – це рух, який є невід’ємною, необхідною і суттєвою властивістю або способом існування матерії. ...