ISSN 2415-363X

Browsing Киселиця Світлана Володимирівна by Title

Sort by: Order: Results:

 • Гучинський, В. М.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  У світі незалежно існують явища Данєсю, яке дає світу зв’язок між явищами та Кюда, яке дозволяє спрямовувати дію Гегебендів(суб’єктів), а також явище Сюге яке має пов’язувати дію Гегебенда(суб’єкта) і реакцію Гегебенпо(об’єкта).
 • Лабута, А. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Детально ознайомившись з філософським підґрунтям поняття «толерантність» та проаналізувавши його історичні модифікації, можна зробити наступний висновок: феномен толерантного світовідношення формувався упродовж багатьох ...
 • Мотуз, В. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Акцентую увагу на впливовості як постаті Миколи Гоголя, так і його філософської творчості на українську духовну культуру. Вважаю, що саме він відкрив світові надзвичайно потужне джерело інформації про Україну та українців, ...
 • Борзіхіна, А. М.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Проведене дослідження дозволило, крім нових рис економічних пріоритетів для вітчизняного соціального суб’єкта, виявити також й нові риси його ментальності, основи суспільної свідомості, адаптованої до радикальних змін ...
 • Киселиця, С. В. (Київ: «Видавництво «Гілея», 2015)
  Статтю присвячено аналізу феномену віри, що розглядається як мудрий, продуктивний вихід за межі проблемної життєвої ситуації і є символом внутрішньої сили, а відчай – замкненість в її межах та символ антропологічної ...
 • Пікуль, Є. Ю.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Проблема походження людини була і є однією з основних проблем філософії. Одним із найважливіших напрямків її вирішення залишається теорія еволюції, в якій формуються доказові концепції через наукове осягнення співвідношень ...
 • Киселиця, С. В. (Новосибирск: ООО агентство «СИБПРИНТ», 2013)
  Статья посвящена исследованию мировоззренческих оснований веры как особой духовной реальности. Очерчиваются специфические формы её деятельного осуществления в рамках созидания культурно-антропологического пространства. ...
 • Арищенко, Ю. І.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Відтак, основна соціально-психологічна настанова керівника має бути зосереджена на тісній співпраці з людьми для чіткого визначення цілей і встановлення найкращого способу їх колективного досягнення. Успішний менеджер ...
 • Захарченко, Д. С.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  З поглибленням науково-технічного прогресу ця галузь філософських пошуків, безперечно, буде оновлюватися змістовно, так би мовити, змінювати своє обличчя. Отже, новітня доба закономірно стає часом найактивнішого розвитку ...
 • Зуб, І. М.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Розвиток ідеології соціального здоров'я вимагає від кожної людини переосмислення своїх особистісних якостей: підтримувати ті, які сприяють цьому і відмовитися від тих, які гальмують цей інтеграційний процес. Тож, усвідомлення ...
 • Куц, Є. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Безперечно, розвиток економіки це важливий процес для загального блага всього людства. Перехід від лінійної економіки до кругової дозволить значною мірою позбутися негативних наслідків впливу запланованого застарівання ...
 • Хоменко, К. Ю.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Лінгвістична філософія займає вкрай важливе місце у світовій культурі. Побутова мова, вочевидь, є основою та опорою не тільки для кожної свідомої людини, а й всього народу, який розвитком мовленнєвої культури демонструє ...
 • Сябро, А. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  В основу сучасної наукової картини світу, зокрема діалектико-матеріалістичного її тлумачення, покладено тріаду ідей. Перша з них – це рух, який є невід’ємною, необхідною і суттєвою властивістю або способом існування матерії. ...
 • Тітаренко, К. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Свобода волі це, насамперед, – усвідомлення особистісної унікальності, розуміння неповторності думок, переживань, подій, незворотності кожної миті тощо. Звісно, ми маємо право на свободу слова та дії, але в певних межах ...
 • Хамітов, Н. В.; Киселиця, С. В.; Деркач, О. Л. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  Тема искусственного интеллекта представляется одной из наиболее важ-ных в современной философии, науке и технике. Объектом нашего исследования является субъект искусственного интеллекта в форме его материальной оболочки. ...
 • Аліксійчук, А. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Звернувшись до філософських традицій, можна віднайти там вельми перспективну управлінську модель: використання системного підходу дозволить організації забезпечувати плідну співпрацю між усіма підрозділами та працівниками. ...
 • Димерець, А. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Ідея притягування протилежностей має місце в людських стосунках, але не в повній мірі їх описує. До того ж вона має мало спільного з фізичним явищем.
 • Бусел, О. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Для формування переконань кожної людини можна використати «пірамідальне мислення», скласти свою піраміду буття і, таким чином, якщо об’єднати всі зібрані дані (до прикладу, навіть в межах однієї сім’ї), то в прикінцевому ...
 • Швець, В. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Основа мудрості – глибоке усвідомлення постійної неповноти знань, палке бажання примножувати їх. Тільки мудра, високоосвічена людина може дозволити собі сказати, наслідуючи Сократа: «Я знаю, що я нічого не знаю». Я цілком ...