ISSN 2415-363X

Browsing Киселиця Світлана Володимирівна by Title

Sort by: Order: Results:

 • Усов, І. А.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Наразі переважають діонісійські тенденції, але без того смислового навантаження, яке у нього вкладав Фрідріх Ніцше: «людське стало занадто людським». Що ж стосується елітарної культури, то тут відслідковується поліфонія ...
 • Якушкін, Т. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Найпоширеніша модель традиційних сімейних стосунків у сучасному світі втрачає актуальність, оскільки вона має очевидні негативні наслідки, які впливають і на подружжя, і на дітей. Запропонована модель рівних сімейних ...
 • Черевко, А. І.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Філософія має такий значний вплив на господарсько-економічний сегмент суспільства навіть зараз, тому що саме вона створює можливості для детального вивчення, розуміння та остаточного осмислення цих надскладних базисних ...
 • Меліхов, І. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Важко переоцінити роль The Beatles у культурному та соціальному розвитку західного світу. Четверо музикантів з Ліверпуля – Джон Ленон, Пол Маккартні, Рінго Стар та Джордж Гарісон – змогли за короткий час перевернути світове ...
 • Киселиця, С. В. (Київ: Стилос, 2012)
  У статті йдеться про світоглядну значущість віри в українській екзистенціально-антропологічній традиції. Обґрунтовується ідея ментальної різновекторності як виміру загальнолюдських цінностей у вітчизняному соціокультурному ...
 • Киселиця, С. В. (Київ, 2013)
 • Киселиця, С. В. (2015)
  Статтю присвячено пошукові ефективних методів поєднання індивідуальних та загальнолюдських цінностей в українській філософії. Йдеться про гуманітарну націленість будь-якої науки та нагальну необхідність розповсюдження її ...
 • Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Віра у визначальну роль загальнолюдських цінностей у людському житті має розглядатися як консолідуючий мотив, що покладає на себе гуртуючу роль в одухотворенні соціуму. Оскільки сутність духовності не стільки екзистенціальна, ...
 • Киселиця, С. В. (Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012)
  У статті досліджується світоглядна значимість віри як екзистенційної реальності на українському підґрунті, двовір’я визначається не як релігійний, а культурний чи-то ментальний феномен. Автор прагне тлумачити проблематику ...
 • Мекшун, В. С.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Перед сучасним людинознавством логічно постають питання: як поєднати Людину і «Цифру» для їх органічного співіснування, адже цифровізований світ зможе існувати без Людини, але чи матиме він сенс? Чи не знищить «Цифра» свого ...
 • Здор, Я. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Проаналізувавши статтю, можна зробити висновок – якщо хочете зробити своє життя щасливим, рішення мудрими, бути здоровими і повністю реалізувати свій потенціал – почніть вивчати природу Інь-Ян. Це основа, на якій будується ...
 • Буряк, А. П.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  В сучасній філософії не тільки присутні екзистенціальні мотиви, але й сам екзистенціалізм, наразі, зазнає потужного розквіту.
 • Киселиця, С. В. (Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013)
  У статті йдеться про світоглядну значимість феномену віри як особливої одухотворюючої реальності в умовах колізій сучасного світу. Визначається її статус специфічної екзистенціальної діяльності в межах розбудови ...
 • Дідовець, К. А.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Перехід до екологічного підприємництва може стати кроком до вирішення цілої низки екологічних проблем. Це допоможе сповільнити темпи глобального потепління, зменшити кількість викидів шкідливих газів в атмосферу, знизити ...
 • Киселиця, С. В. (Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012)
  У статті автор прагне обґрунтувати фундаментальну роль віри у процесі пізнання світоглядної істини, розмежувати поняття релігійної та філософської віри у структурі знання, зголошується визнати наявність епістемологічних ...
 • Киселиця, С. В. (Київ: Вид. центр КНЛУ, 2013)
  У статті автор прагне з’ясувати природу мудрості, розмежувати поняття віри та надії у контексті софійності світоглядного знання, зголошується визнати духовною цінністю будь-яку форму морального імперативу, оскільки останній ...
 • Киселица, С. В. (Київ: ВІР УАН, 2013)
  Вера исследуется не только как религиозное явление, но и феномен культуры вообще. Это является неопровержимым доказательством присутствия веры в каждой из форм общественного сознания и сфер знания, независимо от их ...
 • Киселиця, С. В. (Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015)
  Статтю присвячено встановленню можливостей внутрішньої (психологічної) настанови та волі до гуманності впливати на олюднення (одухотворення) зовнішнього світу через розуміння ефективних форм взаємодії особистості та соціуму, ...
 • Горваль, Д. Г.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Цифрові технології, наразі, є потужним інструментом соціальної взаємодії між людьми, що не тільки створюють нові можливості для спілкування, а й використовують засоби обміну даними між пристроями, які є похідними від ...
 • Гучинський, В. М.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  У світі незалежно існують явища Данєсю, яке дає світу зв’язок між явищами та Кюда, яке дозволяє спрямовувати дію Гегебендів(суб’єктів), а також явище Сюге яке має пов’язувати дію Гегебенда(суб’єкта) і реакцію Гегебенпо(об’єкта).