ISSN 2415-363X

Киселиця Світлана Володимирівна

Recent Submissions

 • Якушкін, Т. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Найпоширеніша модель традиційних сімейних стосунків у сучасному світі втрачає актуальність, оскільки вона має очевидні негативні наслідки, які впливають і на подружжя, і на дітей. Запропонована модель рівних сімейних ...
 • Швець, В. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Основа мудрості – глибоке усвідомлення постійної неповноти знань, палке бажання примножувати їх. Тільки мудра, високоосвічена людина може дозволити собі сказати, наслідуючи Сократа: «Я знаю, що я нічого не знаю». Я цілком ...
 • Черевко, А. І.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Філософія має такий значний вплив на господарсько-економічний сегмент суспільства навіть зараз, тому що саме вона створює можливості для детального вивчення, розуміння та остаточного осмислення цих надскладних базисних ...
 • Шульга, Д. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  В постіндустріальному суспільстві всі соціальні причини самотності можна звести до недосконалості моральних цінностей, оскільки раннім постіндустріальним суспільством споживання керує виключно жага до популярності та ...
 • Шкалаберда, В. М.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Досягнення науки і техніки спроможні докорінно змінити наш світ. Проте, на мою думку, поява постлюдини з її вдосконаленою природою, може призвести до соціального розшарування: поділу на тих людей, які можуть дозволити собі ...
 • Чепела, В. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  За останні 20 років у світі досягнуто значного прогресу у просуванні принципу гендерної рівності. Уряди, ділові кола, профспілки, громадські організації докладають багато зусиль з подолання дискримінаційних стереотипів, ...
 • Хуторна, І. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Використання реклами в Інтернеті є ефективним способом подачі інформації і в наш час, і в майбутньому. Для підприємців вона є дуже вигідною, але в деяких випадках негативно впливає на потенційних покупців. Тому нашим ...
 • Хоменко, К. Ю.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Лінгвістична філософія займає вкрай важливе місце у світовій культурі. Побутова мова, вочевидь, є основою та опорою не тільки для кожної свідомої людини, а й всього народу, який розвитком мовленнєвої культури демонструє ...
 • Усов, І. А.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Наразі переважають діонісійські тенденції, але без того смислового навантаження, яке у нього вкладав Фрідріх Ніцше: «людське стало занадто людським». Що ж стосується елітарної культури, то тут відслідковується поліфонія ...
 • Тітаренко, К. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Свобода волі це, насамперед, – усвідомлення особистісної унікальності, розуміння неповторності думок, переживань, подій, незворотності кожної миті тощо. Звісно, ми маємо право на свободу слова та дії, але в певних межах ...
 • Сябро, А. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  В основу сучасної наукової картини світу, зокрема діалектико-матеріалістичного її тлумачення, покладено тріаду ідей. Перша з них – це рух, який є невід’ємною, необхідною і суттєвою властивістю або способом існування матерії. ...
 • Солодчук, М. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Міркування відомого давньокитайського мислителя Сунь-Цзи й наразі не втратили актуальності. Широко затребуваним сучасними військовими фахівцями залишається його постулат: стратегія вiйни має бути зосереджена на гуманiтарному ...
 • Смирнов, І. М.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Досліджуючи суспільство як специфічний устрій спільного людського життя, що докорінно відрізняється від природно-тваринного світу, соціальна філософія доводить, що за своєю сутністю суспільство є системою політико-правових ...
 • Скрицький, Д. П.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Еволюція зовнішньоекономічної діяльності України та її державно-управлінської складової є багатовимірним та багатофакторним сучасним явищем, що відображає феномен глобалізаційних та євроінтеграційних процесів. Україна, як ...
 • Пікуль, Є. Ю.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Проблема походження людини була і є однією з основних проблем філософії. Одним із найважливіших напрямків її вирішення залишається теорія еволюції, в якій формуються доказові концепції через наукове осягнення співвідношень ...
 • Панченко, М. М.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Метою протекціоністських заходів є адаптація до нової економічної ситуації та відтворення економічного потенціалу держави, які б мали позитивні соціальні наслідки. Будучи соціально пов'язаним з податковою, митною та ...
 • Одуло, Я. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  На основі аналізу сучасних досліджень проблеми інтегрованого навчання дітей раннього віку (дошкільників) можна дійти ви можна дійти висовку: існують кілька продуктивних підходів, у яких інтеграція розглядається 1) як ...
 • Одинцов, О. С.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Цінності є вищим стимулом поведінки людини, вони стверджують у світі дійсно людські засади буття та виступають надійним світоглядним орієнтиром у бурхливому вирі життя.
 • Мотуз, В. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Акцентую увагу на впливовості як постаті Миколи Гоголя, так і його філософської творчості на українську духовну культуру. Вважаю, що саме він відкрив світові надзвичайно потужне джерело інформації про Україну та українців, ...
 • Меліхов, І. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Важко переоцінити роль The Beatles у культурному та соціальному розвитку західного світу. Четверо музикантів з Ліверпуля – Джон Ленон, Пол Маккартні, Рінго Стар та Джордж Гарісон – змогли за короткий час перевернути світове ...

View more