IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Міжнародне приватне право : методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)