IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Основи національної безпеки : методичні вказівки по написанню та захисту курсових робіт для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" за спеціальністю 081 "Право" освітньо-професійної програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)