IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Планування діяльності підприємств : методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми "Менеджмент креативних індустрій та соціальних інновацій" денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)