IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Формування бізнес-моделі підприємства : методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 "Економіка" всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)