IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Менеджмент : методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи здобувачів освітнього ступеня "бакалавра" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)