IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Страховий менеджмент : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)