IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Інтелектуальна власність : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 123 «Інженерія програмного забезпечення» заочної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)