IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Проектування технічних систем захисту інформації : методичні вказівки до виконання курсового проекту для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 125 «Кібербезпека»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)