IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Гаражне обладнання : методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт і розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Гаражне обладнання" підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 27 "Транспорт" спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)