IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Адміністративно-деліктне право : методичні вказівки для написання курсових робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право», освітньо-професійна програма «Адміністративна юстиція (Суд. Публічна адміністрація та антикорупційні органи)», денної та заочної форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)